Problem z windykacją

Skutecznie prowadzimy windykację należności trudnych,  postępowania egzekucyjne i postępowania sądowe

Finance Project Polska Sp z o.o.

Inwestycje, Faktoring, Obrót wierzytelnościami, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Doradztwo prawne, Windykacja

Spółka należy do sektora firm finansowych zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami, którego znaczenie w gospodarce stale rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym oraz zwiększeniem skali należności, głównie pochodzących z kredytów.

Nieodłącznym elementem rynku jest powstawanie zatorów płatniczych, których przyczyna leży z reguły w braku płynności finansowej nierentownych i źle zarządzanych przedsiębiorstw, a których skutki odczuwają firmy dobrze funkcjonujące, tracące płynność z winy swoich kontrahentów. Działalność firm zarządzających wierzytelnościami łagodzi skutki zatorów płatniczych poprzez regulację przepływów finansowych, dzięki czemu stanowią one ważną część rynku finansowego.

Finance Project Polska sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług finansowych, obejmujących obrót wierzytelnościami, windykację, doradztwo i pośrednictwo finansowe, a także faktoring.

Spółka specjalizuje się w dochodzeniu wierzytelności trudnych wobec: podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, niewypłacalnych, a nawet znajdujących się w stanie upadłości.