PAKIETY WIERZYTELNOŚCI

CO PROPONUJEMY

Zakup pakietów wierzytelności to usługa adresowana do wszystkich przedsiębiorców chcących uporządkować księgi rachunkowe swojej firmy bez angażowania zasobów w sądowe dochodzenie należności. To także idealne rozwiązanie dla tych, którzy planują przeprowadzić tzw. czyszczenie bilansu przed końcem roku obrotowego.

Proponujemy Ci szybkie odmrożenie pieniędzy, które wreszcie będą pracować tam, gdzie powinny – na rzecz Twojej firmy, a nie Twoich dłużników.

Możesz nam sprzedać:

 • Pakiet wierzytelności na etapie polubownym
 • Pakiet wierzytelności zasądzonych, będących na etapie egzekucji komorniczej
 • Wierzytelności po bezskutecznej egzekucji, wierzytelności trudne, których odzyskanie obarczone jest nieproporcjonalnie dużymi nakładami finansowymi i czasowymi
 • Pakiety należności niskonominałowych, które mają jednak realny wpływ na obraz finansowy i wizerunkowy Twojej firmy
TA USŁUGA JEST DLA
CIEBIE, JEŚLI...
 • Jesteś przedsiębiorcą – prowadzisz działalność w formie spółki prawa handlowego lub jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Jesteś dyrektorem ekonomicznym, dyrektorem finansowym, głównym księgowym bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiadasz za finanse firmy
 • Planujesz pozyskać inwestorów, w związku z tym dążysz do szybkiej poprawy wskaźników finansowych, mających wpływ na wycenę i wizerunek firmy
 • Myślisz perspektywicznie i wiesz, że przejściowe zatory płatnicze mogą przerodzić się w trwałe problemy z płynnością finansową, a w efekcie – mieć istotny wpływ na wynik finansowy
CO ZYSKUJESZ
 • Możliwość swobodnego i natychmiastowego dysponowania należnymi Ci pieniędzmi
 • Możliwość skupienia się na prowadzeniu działalności zamiast na sporach z dłużnikami i monitorowaniu spłat
 • Czysty bilans bez jakichkolwiek zniekształceń i wgląd w realny obraz finansowy Twojej firmy
 • Brak konieczności tworzenia odpisów i utrzymywania rezerw z powodu posiadania trudno ściągalnych należności
 • Możliwość uzyskania wyższych limitów kupieckich u dostawców dzięki korzystniejszym rekomendacjom wystawianym przez wywiadownie gospodarcze i ubezpieczycieli
NAPISZ DO NAS

Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz do nas: pakiety@financeproject.pl

Prosimy, dołącz klauzulę:
W celu odpowiedzi na przesłane zapytanie wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną / drogą telefoniczną* oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez Finance Project Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 15.

*Wybierz preferowaną formę kontaktu.
Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.